שטחים פתוחים

שטחים פתוחים
  • הקמה והפעלה של תחנת הכוח צפית.
  • הקמה והפעלה של התחנה הטרמו-סולארית אשלים.
  • חיפושי נפט צוק תמרור 4.
  • פרויקט ניסויי להפקת נפט מפצלי שמן.
  • מרכז האנרגיה בקרית הלאום, ירושלים.
  • הרחבת תחנת כח אלון תבור.
  • מתחמי תחזוקה (דפו) של רכבת ישראל.
  • מרכז האנרגיה בקרית הממשלה בירושלים.