שדות תעופה

שדות תעופה

יעוץ סביבתי למשרד להגנת הסביבה, לרשויות מקומיות ולחיל האוויר: הכנת מפות רעש, ניתוח השפעות רעש מטוסים על האוכלוסייה, ליווי תכניות לפיתוח שימושים באזורים החשופים לרעש מטוסים ועוד.