תחומי פעילות והתמחות

תחומי פעילות

משרדנו מתמחה בהכנת תסקירי השפעה על הסביבה וחוות דעת סביבתיות לפרויקטים מגוונים: הרחבה ופיתוח ישובים, הקמת תכניות למתקנים הנדסיים, הקמת כבישים, תכנון וביצוע רכבות כבדות, רק"ל, אזורי תעשייה, מגורים ופרויקטים ייחודיים. ברשותנו ניסיון רב במתן מענה לצרכי הפיתוח, תוך שמירה על צרכי הסביבה.

הכנת מסמכים סביבתיים לתכניות ומגוון שימושים קיימים על פי דרישת הרשויות וגופים שונים במסגרת הליכי תכנון והליכים משפטיים.

הכנת חוות דעת סביבתיות על פי דרישת הרשויות לצורך קבלת היתר בניה.

ליווי שלבי ביצוע ופיקוח על קבלנים לצורך מילוי דרישות סביבתיות. עריכת מדידות מעקב לבדיקת השגת יעדי התכנון.

הובלת מחקרים וחוות דעת לצורך קידום התכנון הסביבתי ומזעור ההשפעות הסביבתיות של פרויקטים תחבורתיים. גיבוש מדיניות סביבתית, פיתוח מתודולוגיה לשילוב שיקולים סביבתיים בתכנון ובפתרון בעיות סביבתיות בנושאים שונים, כגון רעש ורעידות, זיהום אויר, מיקרו-אקלים, שטחים פתוחים ועוד.

סיוע בהליכים משפטיים, הכנת חוות דעת מומחה, הכנת תשובות לצורך מתן מענה לתביעות בתחום איכות הסביבה, הכנת חוות דעת לעניין תביעות פיצויים לפי סעיף  197 לחוק התכנון והבנייה.

תחומי התמחות

ליווי תכניות בנין עיר ותכנון אקוסטי מפורט של מבנים – יעוץ אקוסטי לתוכניות שונות לפיתוח ולבניה המקודמות ע"י משרדים ממשלתיים, רשויות מקומיות, חברות כלכליות עירוניות, חברות פרטיות וציבוריות, חברות הייטק ועוד, תכנון אקוסטי לתשתיות דרכים ומסילות רכבת. התכנון כולל ליווי לאורך כל שלבי הפרויקט- מתכנון מוקדם, דרך תכנון מפורט ועד מניעת רעש בשלבי ההקמה וההפעלה.

הערכת איכות אוויר קיימת והפעלת מודלים ממוחשבים לחיזוי זיהום אויר של פרויקטים גדולים ומורכבים, ניתוח מעמיק של חלופות שונות לקטעי מנהור ושיטות אוורור. הכנת תכניות לניטור איכות אויר, ליווי ופיקוח הניטור, ניתוח הממצאים וכיול מודל.

יעוץ להטמעת כללי "בניה ירוקה" מתוך תקן ישראלי 5281: חסכון באנרגיה, שימוש באנרגיה פסיבית, בידוד טרמי, שמירה על  אוורור ותאורה טבעיים, חסכון במים,  הפרדה ומחזור של פסולת, ניהול סביבתי של פעולות בניה וכו'

יעוץ להטמעת כללי "בניה ירוקה" מתוך תקן ישראלי 5281 (בנינים שפגיעתם בסביבה פחותה" בתכניות בינוי: חסכון באנרגיה, שימוש באנרגיה פסיבית, בידוד טרמי, שמירה על אוורור ותאורה טבעיים, חסכון במים, הפרדה ומחזור של פסולת, ניהול סביבתי של פעולות בניה וכו' בפרויקטים רבים כגון אחוזת שאול כפר סבא, חלומות גבעתיים, ביתן 2 במרכז הירידים בתל אביב, מלון אכדיה בהרצליה ועוד.

במסגרת המסמכים הסביבתיים הנערכים במשרדנו, אחד הנושאים המרכזיים עבורנו הינו השמירה על השטחים הפתוחים. במסגרת הליך התכנון, משרדנו מתמחה במתן פתרונות לשמירה על מסדרונות אקולוגיים ומניעת פגיעה באתרי טבע.

הכנת מסמכים סביבתיים ותסקירי השפעה על הסביבה לפרויקטים של תכנון וביצוע בפרויקטים מגוונים. מתן פתרונות למזעור ההשפעות הסביבתיות של תשתיות, מבני ציבור ותכניות בינוי שונות.

עריכת מדידות רעש קיים כנדרש במסגרת תסקירי השפעה על הסביבה, מסמכי ביצוע, פיקוח ומילוי תנאים תנאים להיתר בניה. ליווי וניתוח דגימות אויר בארובות, בחינת הפיזור מארובות מתקני שריפה בפרויקטים שונים. ליווי ופיקוח ניטור אוויר, ניתוח הממצאים וכיול מודל.

ליווי סטטוטורי של תכניות שונות וסיוע בהכנת הוראותיהן ומסמכיהן הסביבתיים.